Chat rechtsonderin live met ons

Faher radio motor afstellen

Aanmelden
Stroom aan
Je hoort dan buiten 2x piepsignaal
Daarna Druk je nu 2x binnen 3sec op de p2
De motor zal nu weer een piepsignaal laten horen
Daarna druk je op omhoog als de motor rechts zit of omlaag als de motor links zit .
Als je omhoog drukt moet het zonnescherm in gaan .
Instellen eindpositie
Druk op p2
Druk op omhoog
Druk op p2
Het zonnescherm geeft een korte beweging
Zet het zonnescherm op de gewenste uit positie
Houd de stopknop 5 sec vast
Het zonnescherm geeft een korte beweging
Druk op de knop omhoog
Het scherm zal nu dichtgaan en is klaar voor gebruik
Wissen eindpositie
Druk 1x op p2
Druk op de toets omlaag
Druk 1x op de p2
Het scherm reageert met een korte beweging
Optie resetten
Spanning 5 sec eraf of 10 sec
Daarna er terug op
Druk 1x op p2
Druk 1x op de stop toets
Druk 1x op de p2